DeMeDiMMi

   
 


 

 

Ziyaretşi defteri

Ana Sayfa

VeDa HaVaSı

BaKıŞLaRı SeN OLaN

SöKüLMüŞ GüLMeLeRiM KaNaSıN DuDaKLaRıNDa

Na MüTeNaHi FoToĞRaF

İletişim

DeĞeRSe DuDaKLaRıM

SeNi YaLNiZ SeNi DeR YuReGiM...

AKLıMa DüŞTü GöZLeRiN

UZaKLaRDa ARaMa

KaDıNıM

İSPaNYoL MeYHaNeSi

ONYEDİ YAŞIM GİBİ

BeN SaNa MeCBuRuM..BiLeMeZSiN..

ALeV ALeV ÜŞüYoRuM

BeN VaRıM

SeNi SeVMeK

NaR ÇiÇeKLeRiNDeN ATeŞ BöCeKLeRi

CaNıM YaLNıZCa SeVMeK İSTiYoR SeNi

BeŞiNCi MeVSiM

MİHRİBAN

KaLBiNDeKi SıCaKLıĞa DüŞüR BeNi..

HaDi GeL Bu GeCe

BeN ASKi SeN GiTTiN DiYe YaKTiM

SaNa BiR SeVDa GeTiReCeĞiM

Bu GeCe EN HüZüNLü ŞiiRi YaZaBiLiRiM

SeNi SeViYoRuM

OKYaNuS AVuÇLaRıMDa İLK BaHaE

BeNi UNuTMa

GiDeRSeN..YıLDıZLaR MaVi AĞLaR....

TüKeNeCeĞiZ

GeCe Ve YoKLuĞuN

NeReDeSiN

AL BeNiDe UYKuLaRıNa SeNiNLe

SeN DüŞüYoRSuN SaTıRLaRıMa

SeN BeNiMSiN SeVGiLiM

KeLeBeK

BiR GüN

GeLiRSeN EĞeR

ARaMaYaN SeVGiLiYe MeKTuP

SeNiN O KoKuNa YıLLaR ÖNCeSİNDeN GeLiRiM

GöZLeRiN HaLa BeNiMMi

ÇiZeBiLSeYDiM BaHaR OLaCaKTı YüZüN

GiDiYoRuM SeVGiLi

BuGüN SaNa ÜŞüYoRuM

YaNGıN

YaZ

AŞKa İZ SüR GeL BeNi BuLuRSuN

DuSLeRiMe GeLiRMiSiN

YaĞMuR KaÇaĞı

CaDDeLeRDe RüZGaR

KıRMıZı

ZaMaN YoK AYRıLıĞa

UYKuNDa UYuYoRMu DüŞLeRiN

AŞk

TüKeNiŞ

ÇaReSiZ

YüReĞiNDeN ÖPeBiLiRMiYiM

SuLaRıN 'S' eSi

YaSeMeN

SeNi İSTiYoRuM

Ne DeNiYoR OLMaDıĞıN MeVSiMe..?

İHTiYaCıM VaR SaNa..SıCaKLıĞıNa..

YÜReĞiM!! Bu SeVGiLi DeDiĞiN Ne ZaMaN DöNeCeK..

GeLeCeKSeN AYIŞıĞıNDa GeL

AY IŞıĞıNDa SoN TaNGo

AKLıMDa BiR TeK SeN

KaRŞıLa BeNi

La MiNöR ÇıRPıNıŞLaR

SöYLe

MoR SaLKıMLı SoKaK

KaYıP SeVDa

HeR DaMLa GöZYaŞıNDa BiR KıRMıZı GüL SoLaR

SaaTLeR VuRDu GeLiŞiNi..ŞaRKıLaR SeNi SöYLüYoR ŞiMDiLeRDe

Bu GüN..BiRTeK GüLüCüK GöNDeR BaNa..

ESRiK SeVDaLaR İÇiNDe

BeN NeRDeYiM SeN NeRDe

GüLDeN UMuTLaR

AŞk YaĞıYoRuM

SıRÇa YüReK

YaĞMuRCu

NeLeR OLuYoR HaYaTTa

ŞaiRSiN SaÇLaRıMDa

BiZ Ne ZaMaN İÇSeK

HeP YaNıMDa KaL

KaHıR MeKTuBu

HiÇ BiR ŞeYiNiM BeN SeNiN..

SeN BaNa FaZLa İYiSiN

YoKLuĞuNu ÖPTüM

SeNeDe BiRGüN

Bu GeCe

SiMiDiMDe SuSaMDıN

SeViYe UZaNaN DuDaKLaRıN

SeN YoKSuN

BeN GeCeNiN UTaNMaZLıĞıNı SeVDiM

YaĞMuR OL KeDeRLeRiMi YıKa

DaYaN YüReĞiM MaHŞeRe AZ KaLDı

TuTKi Bu GeCe

BeNiM ÜRKeK SiiRLeRiM HaLeN SaNa....

KeNDiNe İYi BaK

SeNi SeVDiKÇe ÜŞüYoR YüReĞiM

MaRaLıM

DiLiM VaRMıYoR

YaĞMuR BöYLe BaŞLaR İÇiNDe

SeNi SeVMeK BiR GüL KoKuSuYDu..

DeMeDiMMi

DiLiMe DoLaNMıŞ ADıNLa BaŞLıYoRuM

YaĞMuR BiR GüNDe GeLeCeĞiM YaNıNa

İSTeMe BeNi

SoLuĞuNDa YaŞaMaK ÇiÇeK KoKuSu GiBi

HaTıRLaRMıSıN

SuSTuM

SaNa BiRaZ İZMiR GöNDeRiYoRuM

GiDeRSeN EĞeR..

BiRGüN BaŞıMıZDa SeVDa RüZGaRLaRı ESeRSe

Bu BaHaR SoN BaHaR ..

AMiSoS TePeSiNDeN GüLüMSeRDi AŞk

YüReĞiNDe YeR VaRMı

MaĞRuR BiR BeDeNDe İKi YaKa GiBiYiZ

ZiFiRi KaRaYDı GeCeLeR

KaÇ ASıRLıK TüRKü UZaKLıĞıNDaSıN

SaNa BeN HuMMaLı GiZLeR BüYüTTüM

RüZGaR GüLü

DeVRiK BiR SeVGiLiYiM

Bu GeCe..

DüŞLeRiMe MiSaFiR OLDuĞuN DeMLeRDe

SeNi BiR TuFaN GiBi SeVDiM

GeCe PiŞMaNLıK..GeCe SeNSiZLiK.

AH Be GüZeLiM

DüN GeCe

SeNi BeN ÖYLe SeVDiM

YaKaRıM GeCeLeRi

AKDeNiZ SeViŞMeLeRi

OLuRMu OLuRMu

UZaKLaRDa BiR ADaM SeVDiM

BiR GeCe ANSıZıN GeLeBiLiRiM

AĞLaDıKÇa

YeMiN ETTiM

SaNa BiTMeZ TüKeNMeZ SeVDaLaR GeTiReCeĞiM

BiZ.

MaViLiM

AHTıM OLSuN

AL ÖFKeMi

UNuT BeNi CaN

SeN

ÖP BeNi

LeYLa

SeVeMeZSiN

TeKBaŞıNa

İReNa

BiR KaDıNı SeVMeK

SUSKUN

ASK YaZıLSıN RuYaLaRıNa

İZMiRiN KıZLaRı

SeVeMeZ KiMSe SeNi

EYLüL GüNeŞi

SeVDaMa MeKTuP

 


     
 

DeMeDiMMi
 
 207779y2dlo7wkjlzg9
фото
|
TataCentrino (СОНЯ)
|
самый
БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН
207779y2dlo7wkjlzg9
Ne sen geldin
ne de kokunu getirdi rüzgârlar
kurur elbet birgün aşk adına tutunduğun dallar
yemyeşil yapraklar bile sararır birgün
demedim mi?

Seni bir masalda buldum ben
kendi göğünde kanat açarken yapayalnız
kaç git buralardan, durma uç git,
aşkın Kaf dağında bir Anka ol, masallarda kal sen
demedim mi?
207779y2dlo7wkjlzg9
фото
|
TataCentrino (СОНЯ) | MANIA
207779y2dlo7wkjlzg9
Med ve cezri görmüş müydün yüreğimde
hani gözlerinin ay gibi dağlardan doğduğu gece
ölürsem bu gece öleyim dizlerinde dediğin hani
işte o gece
hatırlar mısın bilmem
her yanımda alabildiğine sen olmazsan eğer
gurbetin bu tenha kıyılarında
yokluğun gezinir birgün
demedim mi?
207779y2dlo7wkjlzg9
фото | maxim
repin | =====
207779y2dlo7wkjlzg9
Sevdim seni boynu tasmalı köleler gibi,
sevdim ve
melamet yağmurları yağdı üstüme böylece
karlı bir kış gününde
ellerin değil
alev alev ateşti avuçlarıma bıraktığın,
demedim mi sana yakmaz bu ateş beni diye
aşkın onulmaz ateşlerinde sınanmış bir semenderim ben
demedim mi?
207779y2dlo7wkjlzg9
фото
|
TataCentrino (СОНЯ)
|
НЕЛЬЗЯ
207779y2dlo7wkjlzg9
Demedim mi bütün güzel şiirler sanadır diye
kutsanmış bütün sözler
yaşanmamış bütün zamanlar senindir
ve senindir baştanbaşa yanmış bu yürek
şimdengeri parsel parsel yap ve sat
demedim mi?
207779y2dlo7wkjlzg9
фото
|
TataCentrino (СОНЯ) | anything...else?
207779y2dlo7wkjlzg9
Ey sevdâmın kar çiçeği,
ey iki gözü iki çeşme Züleyhâ
say ki Yusufum ben
tutmazsan eğer elimden
aşkın en sığ sularında boğulur giderim ben
demedim mi ?
ya da hüznün kapkara çiçeklerini,
sonra hasreti ve sensizliği bir gül gibi takıp yakama
bir derviş gibi ömrümce beklerim seni
demedim mi?
207779y2dlo7wkjlzg9
фото | zushka |
Про
Подводное
кино
207779y2dlo7wkjlzg9
Ey ömrümün taze gülü
ey gözleri öksüz bir çocuk
gözlerime bakıp bakıp dalmasaydı gözlerin
kızıl bir alev gibi girmeseydin kanıma
ak bir güvercin olup uçmasaydın elimden
bir âh ile yakardım o güzellik sarayını
demedim mi ?
207779y2dlo7wkjlzg9
Фотограф Johan Odmann
(32 фото - 2.18Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
Demedim mi sana güvenme gözlerine bu kadar diye
yakar bu sevdâ ateşi
ikimizi de kül eder
bu hasretlik
bu ayrılık
söndürmez bu ateşi sonra denizler bile
demedim mi ?
207779y2dlo7wkjlzg9
Фотограф Johan Odmann
(32 фото - 2.18Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
Koklamak ellerini güneşin her doğuşunda
gülleri koklar gibi
bir sevda türküsünü birlikte söylemek sonra
her sabah bir gül bırakmak toprağa yüreğimizden
bir de ıslanmak bu şehrin yağmurlarında
ve sırılsıklam ıslanmak sevgiden
bırakmamak ellerimizi, kopmadıkça kıyamet
hiç bırakmamak, andımız ve ahdimiz olsun
demedim mi ?
207779y2dlo7wkjlzg9
Фотограф Johan Odmann
(32 фото - 2.18Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
Ağlama, aya bakıp ağlama öyle ne olur
ağlamak bize yakışmaz
say ki hiç görmedik birbirimizi
say ki hiç tanışmadık
bakıştık belki de bir gecenin en koyu karanlığında
say ki hiç görmedin beni sen
görmedim seni ben
demedim mi ?
207779y2dlo7wkjlzg9
Знаменитости...
Фотограф Tony Duran.
Часть 2 (169 фото -
18.72Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
Demedim mi sana
sakın kimse el sürmesin saçlarına diye
düşmesin gözlerine bir yabânî bakış
demedim mi ?
sen Leylâyı bilmezsin, Mecnunu tanımazsın sen
kimdir Şirin, nerede şimdi Ferhâd bilemezsin
ey sevgili / ey sevdâmın meçhul kelebeği
ben sana
aşkın bir adı da ayrılıktır
demedim mi ?
 
207779y2dlo7wkjlzg9
 Фотограф Eduard
Zentsik (89 фото - 13.91Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
Ayrılığın acısını yaşadım senin gözlerinde ben
geçip giden zamanı bir de
unuttum sonra sana hazırlıksız yakalandığımı
nisan yağmuru gibi geldiğini ansızın
zamansız gelen, apansız gider birgün
demedim mi?
demedim mi sana ben
giremem senin girdiğin sokaklara / giremem
gittiğin yerlere gelemem ben
demedim mi?
bil ki suya yazılmıştır bizim aşkımız
silinir gider birgün
demedim mi ?
207779y2dlo7wkjlzg9
Знаменитости...
Фотограф Tony Duran.
Часть 2 (169 фото -
18.72Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
Ey benim kederlerimin soylu annesi
ey sevgili
ben sana demedim mi
ayrılıktır şimdi üstümüze lapa lapa yağan, kar değil diye
buğulu gibi gözlerin, soğuk soğuk ellerin
esmerim, gece gözlüm,
ben seninle ağlamış seninle gülmüşüm
baksana bana
tel tel olmuş dağılmışım
yapayalnız kalmışım bir gecenin ortasında
sensiz
şimdi sen, can çekişen kuşlar gibi uzaklarda
çok uzaklarda sen / ben, her gün her gece
korku ve hasret çiçekleri açan alabildiğine içinde
bir ayrılık türküsü kalmış dilinde
elinde gayr-i menkul bir yürek
beklerim gelmediğin yollarda, beklerim
demedim mi ?
207779y2dlo7wkjlzg9
Знаменитости...
Фотограф Tony Duran.
Часть 2 (169 фото -
18.72Mb)
207779y2dlo7wkjlzg9
"Bahçemde açan gül değil,
ayrılık yarasına çektiğim bir kızıl tüldür bunlar
sen, sönmüş bir volkandan şiir mi beklersin hâlâ
yakıp geçtiğin bir yürekten geriye kalan
bir yığın küldür bunlar"
demedim mi ?
ey şimdi uzaklarda açan sevdâ çiçeğim
demedim mi sana
"bin bahar açsan da yaban ellerde
yaprağını dökeceğin son bahçe yine benim"
demedim mi?
söyle ey hüznümün ince gülü
bütün bunları ben sana demedim mi?
demedim mi ?

Rıdvan Canım
 207779y2dlo7wkjlzg9
фото
|
TataCentrino (СОНЯ)
|
*слушать
себя
207779y2dlo7wkjlzg9


 
 

Bugün 5 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!